OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
29.03.2020R.

Na naszej stronie fb i na tablicach jest ogłoszeń jest umieszczony Dekret Ordynariusza przedłużający Dyspensę od Obowiązku Uczestnictwa we Mszy Świętej na czas nieokreślony.

1. Msze św. : g. 7.00;8.45;10.00;11.30; dodatkowa 14.00 (fb i online) ;18.00.
Adoracja od g.15.00 do Gorzkich Żali (fb i online) ( okazja do sakramentu pokuty)

3. Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne - formie transmisji fb – online z naszej świątyni. Nauki poprowadzi ks. Marcin Robakowski - nasz wikariusz. Program poniżej.

4. W tym tygodniu Msze św. w poniedziałek, wtorek i środę : o g.9.00 i g.18.00 /poprzedzona Adoracją od g.15.00 i zakończoną Nabożeństwem Pokutno- Błagalnym/ - w czwartek, piątek i sobotę g. 6.30, g.7.00,g.18.00.
Adoracja codzienna od g.15.00 do g.18.00. Sposobność do Sakramentu Pokuty
/Prosimy o zachowanie się w Duchu Chrześcijańskiego Posłuszeństwa rozporządzeniom i informacjom Służb Epidemiologicznych, naszymi zamieszczanymi na fb parafii i stronie internetowej również co do liczby uczestników liturgii/

5.W miarę możliwości prowadzimy transmisje na żywo z naszej świątyni fb i kamerce stałej / cały czas staramy się dopracować jakość transmisji/

6. Trwa Czas Wielkiego Postu – pokuty, przemiany i nawrócenia.
Drogę Krzyżową w piątek / kościół/: g. 7.30 /fb/, g.16.45 , g.17.30/fb/ , g.18.45.
Planowana Droga Krzyżowa Międzyparafialna odbędzie się po ustaniu zagrożenia w okresie Paschalnym/ będzie to droga Wdzięczności/ .

8.W środę o g.17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

9. Przyszła niedziela to Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa .
Otwiera ona Czas Wielkiego Tygodnia. Podczas wszystkich Mszy św. błogosławienie palm ufamy, że w tym wyjątkowym czasie to błogosławieństwo będzie również w mocy przez nasze media społecznościowe - fb i kamerkę internetową. Msze św. będą odprawione zgodnie niedzielnym porządkiem:
g. 7.00;8.45;10.00;11.30/ fb i online / będziemy się modlić za Ofiary katastrofy lotniczej do Smoleńska 10.04.2010 Parę Prezydencka – Marie i Lecha Kaczyńskich i osoby im towarzyszące /; dodatkowa 14.00 (fb i online) ;18.00.

10. Adoracja od g.15.00 do Gorzkich Żali (fb i online)
( okazja do sakramentu pokuty)

11. Caritas zbiera dary do paczek świątecznych – kosz w kościele. W zakrystii, księgarence i kancelarii są Paschaliki Duże i Małe, branki z białej czekolady.

12. Wyjątkowo w m-c kwietniu z racji I soboty miesiąca prosimy, aby rodziny odwiedzanych chorych przez księży umawiali się bezpośrednio z kapłanami(na inny czas).

13. Do wieczności odeszli: +Aleksandra Chojnacka; +Franciszka Wojciechowska.

14. W dniach epidemii kapłani są do dyspozycji – wezwania z sakramentem chorych, zaś o g.20.30 duchowo łączymy się w modlitwie Różańcowej o ustanie Epidemii i zdrowie dla naszego narodu.

15. W gazetnikach jest do zabrania Świąteczne Nowe Życie i inne gazety.

16. Pamiętajmy w tym tygodniu :
- Czwartek – 2 kwietnia - I czwartek miesiąca – modlimy się o dobre powołania do
Służby Bożej w kapłaństwie i zakonach ; pamiętamy o tych co już są w tej Służbie.
dla całej Wspólnoty Kościoła . /w transmisji o g.17.30 /
Jest to również 15 rocznica przejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II.
- Piątek - 3 kwietnia – I piątek miesiąca – Staramy się Duchowo Wynagrodzić Sercu
Bożemu za grzechy swoje i świata/ w transmisji o g.17.30/
- Sobota – 4 kwietnia – I sobota miesiąca – Dzień Zawierzenia Niepokalanemu Sercu
Maryi/ w transmisji o g.17.30/

Program Rekolekcji Wielkopostnych transmitowanych
na fb – online i kamerce tvpm.pl Milicz
Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu


29 marca - 1kwietnia 2020 r.


Niedziela – 29 marca 2020r
godz. 14.00- Msza św. i nauka ogólna
godz. 17.00 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym


Poniedziałek- 30 marca 2020r
godz.17.30 - Nabożeństwo błagalno - pokutne
godz. 18.00 – Msza św. i nauka ogólna


Wtorek- 31 marca 2020r
godz.17.30 - Nabożeństwo błagalno - pokutne
godz. 18.00- Msza św. i nauka ogólna


Środa- 1 kwietnia 2020r
godz.17.30 - Nabożeństwo błagalno - pokutne
godz. 18.00 Msza św. i nauka ogólna


Okazja do Sakramentu Pokuty Rekolekcyjnej :
W ramach Adoracji codziennej:
od godz. 15.00 (Godzina Miłosierdzia) do g.18.00 / również teraz/
przed poranną Mszą św.:
w poniedziałek, wtorek i środę od g.8.00 do g.9.00.

W okresie Rekolekcji online/ na fb / :
Dodatkowa Msza św. o g. 9.00
Intencje Mszalne zaplanowane na g.16.00 będą odprawione
rano o g.9.00 lub wieczorem o g.18.00

Uwaga !!! Przygotowujemy już szczegółowe informacje
o Triduum Paschalnym i transmisji z naszego kościoła
w na stronie fb parafii św. Andrzeja Boboli i TVPM.pl Milicz
Bądźcie z Nami w Modlitwie Duchowej