Czas łaski i Miłosierdzia
Wielkopostna Milicka Noc Konfesjonałów
Wielki Wtorek - 16 kwietnia 2019
Kościół św. Andrzeja Boboli
Sakrament pokuty od g. 18.30 do g.21.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do g.21.30
Jezus czeka na ciebie z Darem Miłosierdzia