WAŻNE!!! POTRZEBNA POMOC !!!

 

W czwartek 29 listopada 2018 w Duchowie

 spłonął dom Rodziny Hupków. 

Caritas przy parafii koordynuje akcją pomocy tej rodzinie. Wszystkich, którzy chcieli by pomóc w odbudowie ich domu, zakupie materiałów budowlanych, mogą przekazywać

Dar Serca na nr konta Caritas 

15 9582 0000 2000 0000 1313 0001 

z dopiskiem „ Pomoc Pogorzelcom z Duchowa”

 

Inne dary można składać w siedzibie Caritas

przy placu ks. Waresiaka w Miliczu