Zapytanie ofertowe 13_03_2024

13.03.2024_z1 - Milicz Boboli przybudowki - Formularz Ofertowy
13.03.2024_z2 - Milicz Boboli przybudowki - Wykaz Osob
13.03.2024_z3 - Milicz Boboli przybudowki - Wykaz Robot Budowlanych
13.03.2024_z4 - Milicz Boboli przybudowki - Wzor Istotnych Postanowien Umownych
13.03.2024_z5 - Milicz Boboli przybudowki - RODO
13.03.2024_z6 - Milicz Boboli przybudowki - Przedmiar
13.03.2024_z7 - Milicz Boboli przybudowki - Dokumentacja Projektowa
13.03.2024_z8 - Milicz Boboli przybudowki - Zalacznik Graficzny
13.03.2024_z9 - Milicz Boboli przybudowki - Pozwolenie Konserwatorskie
13.03.2024_z10 - Milicz Boboli przybudowki - Pozwolenie Na Budowę

Informacja o kwocie zamowienia na przybodowki
informacja o otwarciu ofert przybudowki str 1
informacja o otwarciu ofert przybudowki str 2


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty